Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” powstała 28 lutego 2006 roku.

Fundacji przyświecają idee:

 • wspierania młodzieży w rozwoju postaw prospołecznych,
  prozdrowotnych i proekologicznych
 • szerzenia w społeczeństwie wiedzy
  z dziedziny gospodarki i nauki, kultury i sztuki,
  oświaty i wychowania, ochrony środowiska i ochrony zabytków,
  opieki i pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem
  młodzieży niepełnosprawnej
 •  działanie na rzecz popularyzacji rozwoju rzemiosła i małej przedsiębiorczości
  Lubelszczyzny
 • promocja i wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju kultury
  i sztuki mieszkańców regionu
 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami
  i instytucjami zainteresowanymi Lubelszczyzną w Europie
 • kształcenie ustawiczne osób dorosłych
 • kształcenie w formach pozaszkolnych