TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

DOKUMENTY DO POBRANIA: (kliknięcie otwiera plik)

Formularz zgłoszeniowy do Projektu

Oświadczenie o kwalifikowalności

Formularz potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zobowiązanie do przekazania informacji na temat sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu Projektu

Regulamin Projektu Najlepszy czas na działanie jest teraz! – aktualizacja 27.09.18

Regulamin wypłaty stypendium i zwrotu kosztów dojazdu

Oświadczenie o cenie biletu

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu